دی 97
4 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آبان 92
8 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
جاذبه اندرومدا
فضا ، نجوم ، موسیقی ، سفر