موهام

اسم آقاهه پرویزه...همونی که کفش میفروشه و فلور باهاش از ته دل میخنده...وقتی پدر گفت کفش فروشی هم مال خودش نیست و اونجا شاگرده فهمیدم میشد شاگرد جاهایی دیگه غیر از مدرسه هم شد!

پدر :بدویین دیگه دیر شد , حاج آقا گفته همه باید ساعت 2 تو باغ باشن , عاقد 3 میاد

من :مادر من اون پاپیون صورتیمو پیدا نمیکنم بزنم به موهام 

مادر : عزیزم به موی کوتاه کسی پاپیون نمیزنه , همین جوری هم خیلی قشنگی

به موهای فرفری کوتاهم تو آینه نگاه کردم...

دیروز مادر منو برد آرایشگاه ناتالی

همون خانم چاقه که عمه دختر خاله فلور و پدره

بوی سالنش خیلی خوبه ... پره از مجله هایی با عکس های خانم های قشنگ ...حتی از فلور هم قشنگترن , یکیشون یه دامن کوتاه سبز چین چین پاشه ...مثل بچه بوره...بچه بوره همون عروسکیه که توی تهران از بغل خونه روزبه و سیامک خریده بودم...بالای مجله یه چیزی خارجی نوشته

مادر منو میفرسته کلاس زبان انگلیسی , دور میدان بوعلی

آقای معللمون خیلی مهربونه تازه با یه خانم خارجی هم عروسی کرده 

اون روز خانم خارجیه اومد و به من یه شکلات داد ولی گفت بیا شکلات عزیزم...خارجی حرف نزد!...فک کنم الکی به آقا معلممون گفته خارجیه چون چشمهاش هم آبی نیست!

مادر من بلدم اینو بخونم :MODE مده ...مده ...آها شاید خارجی ها به مد میگن مده

خانم آرایشگاهی اومد طرفم و با خنده دستشو کرد تو موهام

-حیف نیست ؟ موهاش خیلی خوشگله ها ؟!

-خوٍب قرارمون این بوده که اگه شیوا خودش مراقب موهاش نباشه تو شونه کردن و شستن بریم کوتاهش کنیم تا هر وقت بزرگتر شد و بلد شد چه جوری موهاشو بشوره و شونه کنه خودش بلندشون کنه , تازه اگه الان کوتاهشون کنیم شیوا زودتر بزرگ میشه...

خانم آرایشگاهی صندلی رو کشید جلوی من و با لبخند تو چشام ذل زد...

خوب دوس نداشتم موهام کوتاه شه ولی باید خودم میشستمشون و خشکشون میکردم... تازه وقتی هم مادر موهامو شونه میکرد خیلی دردم میاومد به خصوص از اون قسمتی که برعکس موهامو از زیر شونه میکرد و در مورد شپش صحبت میکرد که اگه تو موهام لونه کنن باید برم و مثل سربازها سرمو با تیغ کچل کنم

داشتم خودمو به زور از صندلی میکشوندم بالا که مادر آروم نشوندم رو صندلی

صورتمو گرفت تو دستاش و گفت عزیزم هنوز هم دیر نشده اگه دوست نداری موهاتو کوتاه نکن

- ااا... یادته مریم دختر خانم گرجی که موهاش بلنده بلنده و سیاهه؟

_ آره دخترم

_ تو گفتی که بچه بوده موهاش مثل پشم بوده و مامانش هر چی واسش نذر کرده همون جوری پشم مونده بوده - بعد یه روز موهاشو از ته کچل کردن و از اون به بعد اون به اون قشنگی شده با موهای صاف و بلند و اون پاپیون صورتی که روز تولد من به موهاش زده بود و جاش گذاشت خونه ما

 _ خوب درسته دخترم ولی خوب اون موهاش کلا صافه و موهای تو حالت دار

_ حالت دار با فرفری فرق داره؟ آخه سارا اینا منو همش مسخره میکنن , هی میگن فرفری فرفری

مادر در حالیکه صندلی منو به سمت آینه نزدیک میکرد گفت اونا حسودیشون میشه

تو آینه نگاه کردم ...خانم آرایشگاهی بالا سرم بود 

-بله من میخوام موهامو کوتاه کنم

خانم چاق شروع کرد یه گیس بلند از موهام بافت و بعد با قیچی بریدش

- گیسمو واسه چی نگه میداری؟

-میدم به یه کسایی باهاش موی عروسک درست کنند

وای من همیشه میدونستم که موهای بچه بوره موهای یه بچه بور خارجی بوده که داوطلبانه تصمیم گرفته موهاشو به یه کارخونه عروسک سازی بده...

...

شیوا بابات دم در منتظره ها زود باش دیگه

پاپیون مریم رو انداختم سر جاش و دویدم طرف ماشین...آخ جون ینی فلور عروس شده چه شکلی شده؟

/ 1 نظر / 321 بازدید
وحید53

رویایی بود عروسی بزرگترها اما نوبت خودمون که رسید رویا نبود